முதியோர் இல்லத்திற்கு நிவாரண உதவிகள்

தேசிய சமூக நல அமைப்பு

வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 2 முதியோர் இல்லத்திற்கு 35 பேருக்கு தேவையான பொருட்கள் நிவாரணமாக வழங்கப்பட்டது.

வள்ளலார் முதியோர் இல்லம் மற்றும் விவேகானந்தரமுதியோர் இல்லம்

About the Author

2 thoughts on “முதியோர் இல்லத்திற்கு நிவாரண உதவிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts